ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560

รับสมัครงานกรมการข้าว

รับสมัครงานกรมการข้าว

20170522 003 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ✆ 099 7805329 หรือ facebook.com/soonkhow