ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560

591003 1

591003 2

591003 3