i crut120
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นกรมการข้าวมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

  1. เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามจำนวน 135 เครื่อง ชนิดใบผ่านเปิดร่องขนาด 4 แถว
  2. เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 4 เครื่อง