ขอเชิญเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเกษตรอีสาน ประจำปี 2563