ประกวดภาพถ่าย "ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน" ปี 2559

จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามระเบียบวาระจังหวัดขอนแก่น "ขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูน" และกำหนดให้มีการดำเนินการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน" เป็นภาพถ่ายของดอกคูน ต้นคูน หรือสถานที่ต่างๆที่มีดอกคูนบานสะพรั่งในเขตจังหวัดขอนแก่น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกคูน เพื่อนำภาพไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวด โดยเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2559

ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 156 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โทรศัพท์ 043-246753, 043-336382 ระหว่างวันที่  15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2559  

ดาวน์โหลด