เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส้่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชน กำหนดจัด “งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2558” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “มนตราแห่งดอกไม้” Amazing International Flower Festival in Khon Kaen 2015 : Episode III : Magic of Flowers ในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว และการสร้างสุขโดยให้ประชาชนได้สัมผัสความงาม ความมหัศจรรย์ของศิลปะการจัดสวนดอกไม้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมผสานความสวยงามแบบธรรมชาติและการประดิษฐ์ประดอยเรียงร้อยกันอย่างลงตัวในพื้นที่ทั้งหมด 73 ไร่ เป็นพื้นที่กิจกรรม 63 ไร่ และพื้นที่ลานจอดรถ 10 ไร่

พื้นที่จัดกิจกรรมทั้งหมดในปีนี้แบ่งออกเป็น 17 โซน คือ

โซนที่ 1 ประตูแห่งมนตรา บริเวณทางเข้าทิศตะวันตกของงาน
โซนที่ 2 เต่าทองแสนงาม ด้านหน้าหอแคนหลวง โดยท่านสามารถขึ้นไปชมบรรยากาศความงามได้ทีละไม่เกินครั้งละ 15 ท่าน
โซนที่ 3 ปลาและแมลงปอ
โซนที่ 4 สวนแนวตั้งจากกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
โซนที่ 5 ถ้วยกาแฟสื่อรัก Coffee love
โซนที่ 6 Sea World Zone
โซนที่ 7 กล้วยไม้งามกับป่าร้อนชื้น
โซนที่ 8 หัวใจหลากสี
โซนที่ 9 สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
โซนที่ 10 มนต์เสน่ห์ดอกไม้เมืองหนาว
โซนที่ 11 ทุ่งดอกดาวกระจาย
โซนที่ 12 กังหันลมซ่อนรัก
โซนที่ 13 โอ่งมหัศจรรย์
โซนที่ 14 ยักษ์ใหญ่ใจดี
โซนที่ 15 Jurassic World
โซนที่ 16 อาหารและเครื่องดื่ม
โซนที่ 17 จำหน่ายพันธุ์ไม้และของที่ระลึก
อีกทั้งยังมี กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “ความสุข..สนุกสร้าง..กลางสวนสวย” โดย...ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วยกิจกรรม คือ 1.การประกวดเต้นบีบอย OnZon B-Battle 2.การประกวดเต้น Amazing Flower Dance Contest 2014 3. การประกวดภาพถ่ายในสวนสวย 34.กิจกรรม Candy Cosplay & Vanguard Extreme 5.กิจกรรมดนตรี Live Music in the Garden 6.กิจกรรม DIY by Hand by Heart

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/khonkaenflowerfest/