ผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560

เพิ่มเติม
05 เม.ย. 2017 13:45 #1 โดย Admin
Admin สร้างหัวข้อกระทู้: ผลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2560
การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติเป็นการค้นหาบุคคลและองค์กรชาวนา ที่มีความคิดริเริ่ม ความรู้ ความสามารถในการผลิตและการบริหารงาน รวมทั้งมีความเสียสละและช่วยเหลือส่วนรวม นอกจากนี้แล้วผู้ที่ได้การคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติงานอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศโดยรวม และเป็นการทำให้สังคมยอมรับเห็นคุณค่าและความสำคัญของชาวนาและองค์กรชาวนาด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการผลิตข้าวและร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนชาวนาและองค์กรชาวนาในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตข้าวอันจะทำให้ข้าวไทยยังคงคุณค่า คู่สังคมไทยตลอดไป
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.872 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena