ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดทำโครงการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "ฟ้าทอฝัน" มีวัตถูประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว ในพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา โดยเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านภาพยนแอนิเมชั่น

ทั้งนี้สามารถรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติ"ฟ้าทอฝัน"ได้ที่ยูทูป(YouTube)ช่อง"TheInspiringKing" 
youtube https://www.youtube.com/channel/UCIz8EOWq0Yrolqo3JAnTg1Q