ผลการประกวดภาพของต้นคูน ปี 2558
จังหวัดขอนแก่น จัดประกวดภาพของต้นคูน ปี 2558 และคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว