หลักสูตรโซเชียลมีเดียสำหรับสมาร์ท ฟาร์มเมอร์

(Social Media For Smart Farmers)

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยเกริก

คลิกสมัครอบรม

โซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาสหกิจ ภาคเอกชน ตั้งแต่ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงกลุ่มเกษตรกรในยุคปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ในยุคโซเชียลมีเดีย มุ่งเน้นไปที่สายตาของผู้ใช้ที่จับจ้องอยู่บนสมาร์ทโฟน ทำอย่างไรเราถึงจะหยุดสายตาเหล่านั้นให้มาหยุดอยู่ตรงสินค้าของเราได้

หลักสูตร “โซเชียลมีเดียสำหรับสมาร์ท ฟาร์มเมอร์” เป็นหลักสูตรที่สอนเทคนิคการใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารทางเทคโนโลยีให้ไปปรากฏว่าในสายต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านไปทุกช่องทาง Facebook, Twitter , Instagram , Google+ , Youtube , Blog , Website ฯลฯ ข่าวสารในปัจจุบันเกิดขึ้นถูกนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียและนำไปขยายผลต่อในสื่อกระแสหลักเป็นการจุดกระแสออกไปมากที่สุดเท่าที่กระจายออกไป เป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือพร้อมกับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และเป็นแนวทางในการขายข้าวออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงการวัด KPI ในการส่งข้อมูลข่าวสารแต่ละครั้งเพื่อวัดประสิทธิภาพของข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ อาจารย์ผู้สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้จัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นนวัตกรรมในการประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัวเกษตรกรชาวนาและผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิคการขายข้าวออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ และการหาองค์ความรู้ทางธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmers

วิทยากร คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์

· ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ , นักจัดรายการวิทยุ FM101 , บล๊อคเกอร์ และ Youtuber
· คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหนึ่งในทีมงานดูแล Twitter
· ที่ปรึกษาโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลผู้มีชื่อเสียงและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ , การศึกษา และธุรกิจ
· ผู้สร้างสรรค์และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ พ.ศ.2554จนถึงปัจจุบัน @go2thailand ของ ททท.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ครอบครัวชาวนาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ นำความรู้ด้านโซเชียลมีเดียและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้กับการขายสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าวสาร ข้าวเหนียว และอื่นๆ ในรูปแบบออนไลน์

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจากการฝึกอบรมความรู้โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์

· ความรู้เทคนิคในโซเชียลมีเดียเพื่อสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เปรียบเทียบ และแตกต่างกับการตลาดดิจิตอลอย่างไร
· เรียนรู้ความแตกต่างของเครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ Facebook , Twitter, Google+ , การติดตั้งระบบการส่งข่าวไปยังผู้สื่อข่าวผ่าน Twitter กว่า 800ราย บนเครื่องโทรศัพท์สมาร์โพนและคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถส่งข่าวสารได้ทันทีพร้อมกับระบบมอนิเตอร์ข่าวสาร
· ฝึกการทำแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
· รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจสำหรับการขายข้าวออนไลน์

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00-16:00 น.
สถานที่ ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมังคละพฤกษ์ ห้อง 1104 มหาวิทยาลัยเกริก

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ฟรี

สมัครอบรม

สมัครอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด)
https://goo.gl/VRG5Bj

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 300-301 , 088-869-4295

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร