ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2558

เพิ่มเติม
09 ก.พ. 2017 14:25 - 05 เม.ย. 2017 11:08 #1 โดย Admin
Admin สร้างหัวข้อกระทู้: ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2558
ขอเชิญเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวันเกษตรภาคอีสาน 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการของกรมการข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นหน่วยงานตัวแทนกรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจต่างๆ ของกรมการข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลา 10 วัน ณ ศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 มีแนวทางเอกลักษณ์งาน คือ "เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี" ในส่วนจัดแสดงของกรมการข้าว นำเสนอกิจกรรม ผลงาน และเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ กิจกรรม/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นนิทรรศการหลัก การเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการข้าว การจัดแสดงพันธุ์ข้าว และการสาธิตผลิตภัณฑ์จากข้าวของหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายในนิทรรศการฯ
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.952 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena