ลุยทุ่งก้าวทันข่าวสารด้านข้าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


"ทุกข์บ่มีเสื้อผ้า ฝาเฮือนดีพอลี้อยู่ ทุกข์บ่มีข้าวใส่ท้อง นอนลี้อยู่บ่เป็น"