ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบ ตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อย จากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานเบื้องต้นพบการระบาดในเขตจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ในสัปดาห์ก่อนพบการระบาดในจังหวัดศรีษะเกษ

โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงกว่าระดับวิกฤตที่ศูนย์ วิจัยข้าวสกลนครและศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา ไม่มีรายงานพบการระบาดของโรคไหม้ในแปลงนา

การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า

สภาพ อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการ ระบาด จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสุรินทร์ที่มีรายงานเบื้องต้นพบการระบาด และในเขตจังหวัดศรีสะเกษที่มีรายงานพบการระบาดในสัปดาห์ก่อน

โรคไหม้ สภาพ อากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค จึงควรสำรวจและติดตามในแปลงนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดจากรายงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในสัปดาห์ ก่อน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี