ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เปิดงานบุปผชาติการเกษตร ครั้งที่ 17 เทศบาลเมืองศิลา

งานบุปผชาติตำบลศิลา

เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดงานบุปผชาติการเกษตรเทศบาลเมืองศิลา ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีพลตรีวรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการการออกร้านและกิจกรรมต่างๆ ในงาน

ในกิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นิทรรศการจากงานวันเกษตรภาคอีสาน) นิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการบริการความรู้แก่ผู้เข้าชมซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างดี

งานบุปผชาติตำบลศิลา