วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นร่วมกิจกรรมคลินิกข้าวบริการเกษตรกรในกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น กิจกรรมครั้งนี้ทางศูนย์ให้บริการเอกสารวิชาการ นิทรรศการเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน และแจกซองเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในว้นปีใหม่ เกษตรกรให้ความสนใจและใช้บริการคลินิกข้าวเป็นอย่างดี

คลินิกเกษตรตำบลท่าพระ

นายสมมาตร ทองใบ