วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสุรัชนา พิชญานนท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางนิตยา บานเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ข้าวที่น่าสนใจ กข69(ทับทิมชุมแพ) ณ แปลงนาสาธิต บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง เป็นประธานในงานฯ 


38
36
36
36

32