วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ขอนแก่น​ มอบให้ นางนิตยา  บานเย็น นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ อำเภอบ้านไผ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่