24 มีนาคม 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้นายธนภัทร ปลื้มพวก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมทีมงานร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน กว่า 300 ราย