วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ขอนแก่น​ มอบให้ นางสาวสุธาสินี สุรวาทกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเข้าพิจารณา จำนวน 3 แปลง

2

6


 วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ขอนแก่น​ มอบให้ นายธนภัทร ปลื้มพวก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ อำเภอพล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล มีกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเข้าพิจารณา จำนวน 67 แปลง

ต.1
ต.1