3 เมษายน 2563 - คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ประสานงานและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 (พันธุ์หลัก) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เพื่อดำเนินงานเบิกจ่าย ขนส่ง และจ่ายให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และสกลนคร ต่อไปสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลัก