S__6692905.jpgS__6692906.jpgS__6692907.jpgS__6692908.jpgS__6692931.jpgS__6692903.jpg
วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ นางสาวนิตยา บานเย็น หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมในเขตจังหวัดขอนแก่น