สวัสดีปีใหม่ 2563
้happy new year 2020 2563

ธนพัฒน์ ปลื้มพวกส่งความสุข จากบุคลากรกลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เนื่องในวันปีใหม่ 2563
ให้หมู่เฮาเจ้าข่อยอยู่ดีมีแฮง ความเจ็บอย่าให้ได้ ความไข้อย่าให้มี