ภาพสมมาตร ทองใบภาพ ตรวจประเมินแปลงข้าว ชัยนาท 1 ชั้นพันธุ์ขยาย หมู่บ้านบึงเรื่อใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น / 12 ก.ย.62