โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นข้าวมะลิดำหนองคายขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย สนับสนุนข้าวมะลิดำหนองคาย ให้เด็กๆ ได้ปลูก