สุนันท์ ธรรมฤทธิ์02/04/61 - นางสุนันท์ ธรรมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอหนองนาคำ