มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 มี.ค.61 | ปัจฉิมนิเทศร่วมยินดีและขอขอบคุณ ในการร่วมพัฒนางานโดยคณะนักศึกษา/เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี