9 มีนาคม 2561 | คณะเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมเดินทาง ต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกานต์ พวงซ่อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ที่ได้มีโอกาสย้ายกลับใกล้ภูมิลำเนา จังหวัดลพบุรี โดยปฏิบัติงานราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานราชการต่อไปณัฐกานต์ พวงซ้อน