ศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียน

28 กุมภาพันธ์ 2561 - นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู โรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมปักดำนาพื้นที่โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียน

โรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่

โรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่