ข้าวพันธุ์ กข22

ข้าวพันธุ์ กข22

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข22 เขตตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งพร้อมเก็บเกี่ยวและจำหน่ายช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2561 นี้
(ขอบคุณภาพโดย : นายศิวพล เมืองคำ)