โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

 

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา