ข้าวอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ

ตรวจแปลงข้าวอินทรีย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สุดยอดเลยครับ สมบูรณ์ดีตามชื่ออำเภอ น่าเอาเป็นแบบอย่างได้เลย