เลือกตั้งประธานศูนย์ข้าวชุมชน

15 สิงหาคม 2560 นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศุนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น