นายจำปา พาดฤทธิ์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเทียนพรรษา ณ วัดอัญญาสุทธาวาส ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น

ถวายเทียนพรรษา

วัดอรัญญาสุทธาวาส