มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

30 มิ.ย.60 - อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยม ติดตาม และนิเทศงาน นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณมากครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี