อำเภอหนองนาคำ

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560