6 มีนาคม 60 คณะเจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำการต่ออายุร้านตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

พันธุ์ทวีมอลล์

rankar001

rankar002