28 กุมภาพันธ์ 2560 นายคนอง ประสารฉ่ำ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และนายดวงเด่น ลีรัตนปัญญา ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2560 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

นายดวงเด่น ลีรัตนปัญญา