27 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมเวทีชุมชนสมาชิกโครงการ ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายพรสัมฤทธิ์ กองทอง

นายพรสัมฤทธิ์ กองทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง

 นายวรโชติ กล่อมจิต

นายวรโชติ กล่อมจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

พ่อเสาร์ ประธานธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน