นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมการสัมมนารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านข้าวระดับจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น

นายจำปา พาดฤทธิ์นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

นายสำอาง สุดบับพ่อสำอาง สุดบับ ชาวนาผู้รักในศิลปะพื้นบ้านอีสาน แสดงการเป่าแคน

นายสมมาตร ทองใบนายสมมาตร ทองใบ นายปัญญา ชีวรี และนายสำอาง สุดบับ

ห่อข้าวปลูกภาพ ห่อข้าวปลูก | ถ่ายโดย สมมาตร ทองใบ