17 กุมภาพันธ์ 2560 - องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง นำโดย นายศุภเกียรติ โทแก้ว นายกฯ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และ ผู้นำชุมชนบ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น | เกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างเสริมอาชีพ นอกจากการทำนา

 บ้านโนนทองมีน้ำยา

บ้านโนนทอง-อำเภอแวงใหญ่

นายศุภเกียรติ โทแก้วนายสมมาตร ทองใบ