วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่ม่ถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าข่อย หมู่ 5 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

บ้านท่าข่อย

ลงแขกปักดำนาบ้านท่าข่อยอำเภอชนบท

ลงแขกดำนา-อำเภอชนบท-สองฝั่งชีเด็กเยาวชนร่วมสนุกกิจกรรมดำนาลงแขกอำเภอชนบท

นายนาวี ตีเมืองสองนายนาวี ตีเมืองสอง ผู้ใหญ่บ้านท่าข่อย และคณะผู้นำชุมชน

วิทยากรจากเครือข่าย Young Smart Farmerทำสบู่สมุนไพร