โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอนแก่น

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 : เอ้าลุยๆๆๆ กิจกรรมลงแขกปักดำนาแปลงขยายพันธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่

ลงแขกดำนาตำบลโนนทอง