23 พฤศจิกายน 2559 - คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมติดสินการประกวดข้าวพันธุ์ กข6 ขาวดอกมะลิ 105 และธัญสิริน ของเกษตรกรในเขตตำบลกุดน้ำใส ณ ที่ทำการสำนักงาน เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลกุดน้ำใสกิจกรรมประกวดข้าว ผลผลิตฤดูฝน/2559 เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น