เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ
วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ

Niche market