9 พฤศจิกายน 2559 นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรพื้นทีตำบลโคกสีในการปฏิบัติภารกิจ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ตรวจาแปลงขยายพันธุ์พืชอย่างเป็นทางการ และ 2) ถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติตรวจแปลงกับน้องนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เด็กนักเรียนกับนาข้าว

กิจกรรมข้าวในโรงเรียน