นายจำปา พาดฤทธิ์

นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมบรรยายชี้แจงนโยบาย โครงการ กิจกรรม การปฏิบัติการด้านข้าวและชาวนา ในการประชุมรับมอบนโยบายปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น