17 ต.ค. 2559 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานเรื่องการอบลดความชื้น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยนายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ให้คำแนะนำ พร้อมด้วยนายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำ
นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์
IMG 20161017 201453