นายวินัย ชมภูแก้ว

9 สิงหาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมงานวันสาธิตการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดี ตามแนวทาง ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น