ปล่อยปลา

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น นำโดยนายจำปา พาดฤทธิ์ และคณะ เข้าร่วมโครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หนองน้ำสาธารณะ บ.หนองหัววัว ม.6 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น