นาแปลงใหญ่อำเภอซำสูง

วันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 10.00น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวิระวงษ์ โสภา นายกฤษดา แสนเทพ และนางนฤมล อ่อนแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข6 จำนวน 10,000 กก. ให้กับสมาชิกกลุ่มไข่แดงและไข่ขาว โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ณ บ. บ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น  โดยมีนายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานส่งมอบ พร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์ เฉลยพจน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นผู้รับ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกขยายพันธุ์สู่พื้นที่ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป